דברים לזכרו של דודי הרה”ח הרב דן יואל ליווי ע”ה נשיא ארגון הכשרות העולמי או קיי

Featured Image

[pdf-embedder url=”https://www.ok.org/assets/s-weinfled-1.pdf” title=”s weinfled”]

Rabbi Shlomo Weinfeld is a member of the Kashrus Committee and the Director of OK Israel

Rabbi Weinfeld is a member of the OK Kosher Vaad HaKashrus.